Mengatur Thumbnail

2 Cara Mengatur Thumbnail Artikel
Daftar Isi Artikel []
Dua cara mengatur thumbnail artikel jika didalamnya tidak terdapat gambar.

Layout V2

Cara Pertama:
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
 <img expr:src='data:post.firsImageUrl'
    expr:title='data:post.title'
    expr:alt='data:post.title'/>
  <b:else/>
 <img src='../tautan-gambar-thumbnail-jika-tidak-ada-gambar-dalam-artikel.format'
    expr:title='data:post.title'
    expr:alt='data:post.title'/>
</b:if>

Cara Kedua:
<img expr:src='data:post.firstImageUrl ? data:post.firstImageUrl : "../tautan-gambar-thumbnail-jika-tidak-ada-gambar-dalam-artikel.format"'
   expr:title='data:post.title'
   expr:alt='data:post.title'/>

Layout V3

Cara Pertama:
<b:if cond='data:post.featuredImage'>
 <img expr:src='data:post.featuredImage'
    expr:title='data:post.title'
    expr:alt='data:post.title'/>
  <b:else/>
 <img src='../tautan-gambar-thumbnail-jika-tidak-ada-gambar-dalam-artikel.format'
    expr:title='data:post.title'
    expr:alt='data:post.title'/>
</b:if>

Cara Kedua:
<img expr:src='data:post.featuredImage ? data:post.firstImageUrl : "../tautan-gambar-thumbnail-jika-tidak-ada-gambar-dalam-artikel.format"'
   expr:title='data:post.title'
   expr:alt='data:post.title'/>

Artikel Terkait: Operator Gambar