Langsung ke konten utama

jQuery Async

jQuery Async
FYI: Kumpulan artikel dalam kategori ini(Arsip Blogger) mungkin tidak begitu ramah dengan blogger pemula.
Langsung ke konten utama [Tampilkan]

  Cara memasang jQuery dengan pemuatan asinkron pada dokumen HTML.

  jQuery Dalam Kepala Dokumen

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Memuat Skrip jQuery Dalam Kepala Dokumen</title>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.2.3/jquery.min.js">
  </head>
  
  <body>
  
  </body>
  </html>

  jQuery Dengan Asinkron

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Memuat Skrip jQuery Dengan Asinkron</title>
  
  <script>
  //<![CDATA[
  var async = async || [];
  (function () {
    var done = false;
    var script = document.createElement("script"),
    head = document.getElementsByTagName("head")[0] || document.documentElement;
    script.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.2.3/jquery.min.js';
    script.async = true;
    script.onload = script.onreadystatechange = function() {
      if (!done && (!this.readyState || this.readyState === "loaded" || this.readyState === "complete")) {
        done = true;
        while(async.length) { 
          var obj = async.shift();
          if (obj[0] =="ready") {
            $(obj[1]);
          }else if (obj[0] =="load"){
            $(window).load(obj[1]);
          }
        }
        async = {
          push: function(param){
            if (param[0] =="ready") {
              $(param[1]);
            }else if (param[0] =="load"){
              $(window).load(param[1]);
            }
          }
        };
        script.onload = script.onreadystatechange = null;
        if (head && script.parentNode) {
          head.removeChild(script);
        }
      }
    };
  head.insertBefore(script, head.firstChild);
  })();
  //]]>
  </script>
  </head>
  
  <body>
  </body>
  </html>
  Sumber: https://idiallo.com/javascript/async-jquery
  Dian Sandi Utama
  👋 Saya Dian Sandi Utama

  1 Komentar

  Tambahkan Komentar